Bạn đang ở đây

Bím Tóc Hoa Vàng

Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Ảnh của Hu Vo
Thể loại: 
Ca sĩ: 
Huy Bảo
Nhạc sĩ / Tác giả: 
Phạm Quang Ngọc
Lời ca: 
Hư Vô
Hoà âm: 
Vũ Văn Tuyên
Nhạc mp3: 
Nhạc bản - Minh họa: 

Cảm nhận

Ảnh của vinh huy

Trình bày: Huy Bảo SuperSuperSuperSuperThumbsRoseRoseRoseRoseRoseRoseSuper
Nhạc: Phạm Quang Ngọc SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperThumbs
Hòa âm: Vũ Văn Tuyên SuperThumbsSuperThumbsSuperThumbs
Lời: Hư Vô SuperThumbsSuperThumbsSuperThumbsRoseRoseRoseRosecheers
Tuyệt vời toàn ban ơi SupercheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheersThankyou

Ảnh của NgocLongBach

Bím Tóc Hoa Vàng ThumbsThumbsThumbsThumbs
Trình bày: Huy Bảo ThumbsThumbsThumbsThumbs
Nhạc: Phạm Quang Ngọc ThumbsThumbsThumbsThumbs
Hòa âm: Vũ Văn Tuyên ThumbsThumbsThumbsThumbs
Lời: Hư Vô ThumbsThumbsThumbsThumbs

ClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClapClap
ThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbsThumbs
cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers

Ảnh của Kyra Nguyen

Lo*`i tho*
Tình tho*
thật đẹp!

******** Rose ***

Ảnh của Vũ_Thế_Dũng

Nghe thật hay. SuperSuperSuperSuper
Trình bày: Huy Bảo Rose
Nhạc: Phạm Quang Ngọc Rose
Hòa âm: Vũ Văn Tuyên Rose
Lời: Hư Vô Rose

Gửi bài vào mạng xã hội